Firma Nasza zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bhp.

Założycielem i właścicielem firmy jest mgr inż. pożarnictwa, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, posiadający długoletnie doświadczenie zawodowe  i wiedzę techniczną, co daje gwarancję profesjonalnego podejścia do wszelkich zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Firma  oferuje stałe i kompleksowe usługi w zakresie nadzoru nad stanem ochrony przeciwpożarowej i bhp. Realizujemy zlecenia zarówno w dużych zakładach jak i małych firmach rodzinnych, realizujemy zadania na zasadzie stałych umów jak i jednorazowych zleceń. Główny nacisk kładziemy na rzetelność i zgodność wykonywanych usług z obowiązującymi przepisami prawa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy właścicieli i zarządców budynków,  na których zgodnie z obowiązującymi przepisami ciąży obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa.